ให้เจ้าของหรอผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ให้เจ้าของหรอผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด --> ให้เจ้าของหรอผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564