อัพเดทสถิติ/ประชากร/ครัวเรือน /เกณฑ์อายุ ในเขตพื้นที่ ทต.นาจะหลวย ประจำเดือนเมษายน 2564 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

อัพเดทสถิติ/ประชากร/ครัวเรือน /เกณฑ์อายุ ในเขตพื้นที่ ทต.นาจะหลวย ประจำเดือนเมษายน 2564

เรียน ผู้บังคับบัญชา
ขออนุญาตอัพเดทสถิติ/ประชากร/ครัวเรือน /เกณฑ์อายุ
ในเขตพื้นที่ ทต.นาจะหลวย ประจำเดือนเมษายน 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2564 ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ค่ะ

 

งานทะเบียนงบปี2564 #งานทะเบียน
#สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาจะหลวย