ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่เตรียมทำโรงพยาบาลสนามอำเภอนาจะหลวย | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่เตรียมทำโรงพยาบาลสนามอำเภอนาจะหลวย

เทศบาลลตำบลนาจะหลวย ร่วมกับโรงพยาบาลนาจะหลวย สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่เตรียมทำโรงพยาบาลสนามอำเภอนาจะหลวย ได้รับความอนุเคราะห์อาคารจากวัดป่าโนนนิเวศน์

 

โดยพระอาจารย์สุชีพภาวนาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าโนนนิเวศน์ และรับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเงินบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมในครั้งนี้ จากท่าน สส.ประภูศักดิ์ จินตะเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย