บริจาคชุด PPE ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

บริจาคชุด PPE ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเสนีย์ จำปาเทศน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย บริจาคชุด PPE ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 30 ชุด และตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองหน้า รพ.สนามวัดป่าโนนนิเวศน์ เมื่อววันที่ 17 สิงหาคม 2564