ซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง

วันพุธที่  19  สิงหาคม  2563  กองช่าง  เทศบาลตำบลนาจะหลวย ออกซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนบ้านหลักเมือง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน