กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

               วันพุธที่  12  สิงหา่คม  2563  สิบตำรวจโทสุทธนา  เติมจิตร  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวยได้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช 2563  ณ  หอประชุมภูหลวง  อำเภอนาจะหลวย