ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

Gallery: ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564