กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซัน | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

Gallery: กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซัน